Rodzaje skanerów

Skaner to urządzenie pozwalające na przetwarzanie danych w formę cyfrową i zapisywanie ich na dysku komputera bądź na nośnikach informacji. Wyróżnia się kilka ich rodzajów, które krótko scharakteryzowałam poniżej.

Skanery płaskie – najczęściej używane w domach i biurach. Bardzo podobne do kserokopiarek. Aby zeskanować dokument należy położyć go na przezroczystej szybie, następnie jest on naświetlany lampą umieszczoną na listwie. Ta z kolei wyposażona jest w światłoczułe elementy (czujniki) odbierające i rejestrujące sygnały, które później zostają przekonwertowane na postać cyfrową.

Skanery bębnowe – służą do skanowania filmów i slajdów. Jak przebiega skanowanie? Wyciętą klatkę umieszcza się na wirującym z bardzo dużą szybkością bębnie, wzdłuż którego przesuwa się układ optyczny, który odczytuje zdjęcie. Sprzęt posiada dużą rozdzielczość i gwarantuje bardzo dokładne zarejestrowanie kolorystyki.

Skanery do filmów – są to płaskie urządzenia służące do skanowania negatywów i pozytywów. W tych, w przeciwieństwie do skanerów bębnowych, klatka filmu pozostaje nieruchoma i skanowana jest przez układ optyczny, cechujący się wysoką rozdzielczością. Sprzęt ma bardzo dobre parametry i jest dość drogi, więc korzysta się z niego w profesjonalnych pracowniach graficznych.

Skanery ręczne – cieszyły się ogromną popularnością zanim pojawiły się skanery płaskie. Wyposażone były w nieruchomy element skanujący, który trzeba było samodzielnie przeciągnąć po dokumencie. Były stosunkowo tanie, jednak jakość skanów pozostawiała wiele do życzenia. Później zostały one mocno zmodyfikowane i aktualnie mają kształt długopisu/pióra, który przeciąga się nad linijką tekstu/dokumentem, który chcemy zapisać w jego pamięci.

skanowanie różnego rodzaju dokumentów

 

Advertisements